Forskning og artikler

Forskning og artikler

VITENSKAPLIGE STUDIER AV FLOATING

 

De senere årene er floating flere ganger blitt gjenstand for vitenskaplige undersøkelser.                    Floating omtales i akademia som “Restricted Environmental Stimulation Therapy” – eller bare REST.

I ulike vitenskaplige undersøkelser har REST-terapi vist å ha en rekke positive effekter, herunder:

 

I en pågående undersøkelse viser også REST-terapi positive indikasjoner i forhold til å hjelpe i behandlingen av fibromyalgi.

I en studie i 1997 som omfattet mer enn 1000 deltakere, oppga over 90% av de spurte at de hadde opplevd REST-terapien som dypt avslappende.

Men har REST – eller floating som det gjerne kalles på folkemunne – kun positive helsevirkninger? Nei, sier amerikansk forskning – som også viser at REST-terapi kan forsterke visuelle signaler til hjernen i tiden etterpå, samt øke kreativiteten til deltakerne (funn fra relaterte undersøkelser her og her).